درباره موسسه حقوقی و داوری

موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان  با  شماره ثبت ۱۴۸۰و شماره ملی ۱۴۰۰۷۶۶۷۵۶۷در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت شده است ،

موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

مدافع حقوق شماست

اهم فعالیتهای موسسه :

انجام فعالیت های حقوقی و وکالت و داوری وحل و فصل دعاوی  و رسیدگی به اختلافات در موضوعات قراردادی ، داوری در  امور مدنی و ارائه خدمات حقوقی در قالب امر داوری مطابق باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی و قوانین خاصّ داوری .  اقامه هرگونه دعوی حقوقی و شکایت کیفری ، از جانب موکل ، تعقیب آن تا حصول نتیجه نهایی ،  ضمن مراجعه به مراجع و  محاکم قضایی با اخذ وکیل ،  مراجعه به  مراجع شبهه قضایی ، شورای حل اختلاف ،ادارات ، دوائر ، نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی .  مشاوره حقوقی در خصوص امور قضائی ،کیفری ، مدنی ،تجاری ، گمرکی ، بازرگانی ، مالیاتی ، استخدامی و تخلفات اداری  ،ثبتی ، سجّلی  ، حسبی ، خانوادگی ، شهرداریها و کمیسیون های آن  ،کارگری و کارفرمائی ، صنفی ،  بنیاد مسکن  و  مسکن و شهر سازی و کمیسیونهای آن ،  مشاوره خارجیان در مراجع داخلی و نیز از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی می باشد ، پاسخگویی به دعاوی که علیه موکل مطرح می گردد  .  انجام امور داوری   و معرفی داور به صورت منفرد یا هیأت داوری ، همچنین قبول داوری در  کلیه  قراردادها و معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی و  مواردی که با توافق طرفین و یا از طریق مراجع قانونی و قضائی و دادگاهها ارجاع می گردد . انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، اعم از  دولتی و غیر دولتی  در راستای فعالیت موسسه ،   پیگیری و وصول مطالبات و معوقات کلیه  بانکها و موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، لیزینگها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی . اخذ وام و تسهیلات و هدایای نقدی و غیر نقدی از سیستم بانکی و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و سایر اشخاص . ایجاد شعب در سراسر کشور  ،  اخذ و اعطای نمایندگی . اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. در   مواردی که طبق قانون ،  پیگیری و  حضور  وکیل دادگستری الزامی می باشد، کلیه اقدامات از طریق وکلای موسسه و یا وکلای خارج از موسسه به موجب قرارداد  ، انجام خواهد شد  ، در سایر موارد    اقدامات  و پیگیریها ، از طریق احدی از   مدیران  و یا   کارکنان موسسه انجام می گیرد  .

مجوزها

logo-samandehi کد شامد 1-1-697290-65-4-1
موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان يك شارژ موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان