خبرحذف نام بانکها و موسسات بدون مجوز از سایت بانک مرکزی
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲ 5 سال قبل

خبرحذف نام بانکها و موسسات بدون مجوز از سایت بانک مرکزی

پخش توضیحات   غیر منطقی  ،  مدیر عامل یکی از موسسات مالی و اعتباری (بانک در شرف تاسیس ) که نام بانک وی از سایت بانک مرکزی حذف شد  از اخبار ساعت ۱۹مورخ ۲۳/۱۰/۹۲٫ در آدرس : http://uplod.ir/cr5o77c9x067/data0001.ts.htm

قول مالیاتی دولت
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲ 5 سال قبل

قول مالیاتی دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرمش طرف‌های غربی را ناشی از مقاومت و حرکت پرشتاب ملت ایران در مسیر پیشرفت دانست و گفت: اگرچه در عرصه سیاست خارجی گشایش‌هایی ایجاد شده اما آینده قابل پیش بینی نیست و دولت نیز براساس تداوم وضعیت پیشین و حتی بدتر از آن برنامه ریزی می کند، ضمن اینکه

حقوق اساسی ۲
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۲ 5 سال قبل

حقوق اساسی ۲

عوامل تشکیل دهنده ملت : دو عامل اساس در تشکیل گروه انسانی و ملت تاثیر گذار می باشند :۱-عوامل مادی و عینی ۲-عوامل ذهنی و روانی

حقوق اساسی ۱
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۲ 5 سال قبل

حقوق اساسی ۱

تعریف علم حقوق : دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی وسیر تحول و زندگی بر آن می پردازد . شعبات گوناگون حقوق عمومی عبارت است از : حقوق اساسی ، حقوق اداری ، حقوق مالی ، حقوق جزا، حق تامین اجتماعی ، حقوق بشر    و نموه ای هم از خصلت  حقوق خصوصی برخوردار است  :

کلیات حقوق ثبت ۲
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ 5 سال قبل

کلیات حقوق ثبت ۲

نحوه تنظیم اظهارنامه : تنظیم اظهارنامه اصولاً به وسیله نماینده اداره ثبت صورت می گیرد بنابر این متصدی اظهارنامه باید دقت نماید که اسم و نام خانوادگی شماره شناسنامه و محل صدور آن و مقدار مورد درخواست و سهم مالکن و کلیه مطالب ضروری در اظهارنامه صحیحاً نوشته شود که بعداً موجب اشتباه نشود و

کلیات حقوق ثبت ۱
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ 5 سال قبل

کلیات حقوق ثبت ۱

جلسه ۱ مورخ ۵/۸/۹۲ ثبت املاک عادی (اختیاری ): بر طبق قانون ثبت مصوب سال ۱۳۰۲ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از املاک زراعی و مستغلات و غیره در دفتر املاک اختیاری بوده و در نقاطی که ادارات ثبت املاک وجود داشته از تاریخ تصویب این قانون و یا در سایر نقاط از تاریخ تاسیس

مجوزها های سایت

logo-samandehi کد شامد 1-1-697290-65-4-1
موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان يك شارژ موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان