حكم شرعي سود سپرده هاي سرمايه گذاري

حكم شرعي سود سپرده هاي سرمايه گذاري

متن سئوالبانك ها با عنوان سپرده سرمايه گذاري مدت دار، سپرده هاي مردم را قبول كرده و به موجب قرارداد و بر مبناي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 62/6/8 وكيل مي شوند كه اين وجوه رادرامور مشاركت ، مضاربه ، اجاره به شرط تمليك ، معاملات اقساطي ، مزارعه ، مساقات ، سرمايه گذاري

كيفر دادن مجرم ، به اندازه خود گناه زشت است !

كيفر دادن مجرم ، به اندازه خود گناه زشت است !

آيه شماره 40 از سوره مبارکه شوريوَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ و جزاى بدى بديى مانند آن است، پس هر كه عفو كند و اصلاح نمايد پس پاداش او بر خداست همانا او ستمكاران را دوست ندارد. ترجمه به شعر : منبع قرآن منظوم محمد علي

شرایط 12 گانه ضمن عقد نکاح

شرایط 12 گانه ضمن عقد نکاح

نکاح‏شرایط 12 گانه ضمن عقد نکاح  (بند «ب» شروط ضمن عقد مکتوب در عقدنامه) ضمن عقد نکاح/عقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند و نیز به

حقوق کیفری کار۱

حقوق کیفری کار۱

حقوق کیفری حامی قهرآمیز ارزشها و دستاوردهای اساسی در زمینه اختراعات و اکتشافات اقتصادی، علمی، صنفی و فنی و رشد علوم انسانی به منظور پیشرفت ها و تحول و ظهور ارزشهای جدید تخصصی است .  با وجود و بروز چنین تحولاتی امروزه در جهان شاهد تولد رشته های کیفری در کنار حقوق جزا هستیم که

حقوق كيفري كار3

حقوق كيفري كار3

مجازات های مندرج در ماده 176 قانون كار 1-    رفع تخلف 2-    تأدیه حقوق كارگر یا هر دو در مهلت مقرر 3-    محكومیت به جزای نقدی به ازای هر كارگر به شرح ذیل: –         برای تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر –         برای تا 100 نفر نسبت به مازاد

حقوق كيفري كار2

حقوق كيفري كار2

وظایف كارفرما در این ماده قانونی : –         پرداخت مزد مساوی به زن و مرد در شرایط یكسان –         ممنوعیت تعیین مزد براساس؛ سن و نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی. كارفرمای متخلف مشمول مجازات مندرج در ماده 174 قانون كار خواهد بود . تبصره ماده 41 : ] كارفرمایان موظفند كه در