قول مالیاتی دولت

قول مالیاتی دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرمش طرف‌های غربی را ناشی از مقاومت و حرکت پرشتاب ملت ایران در مسیر پیشرفت دانست و گفت: اگرچه در عرصه سیاست خارجی گشایش‌هایی ایجاد شده اما آینده قابل پیش بینی نیست و دولت نیز براساس تداوم وضعیت پیشین و حتی بدتر از آن برنامه ریزی می کند، ضمن اینکه

حقوق اساسی ۲

حقوق اساسی ۲

عوامل تشکیل دهنده ملت : دو عامل اساس در تشکیل گروه انسانی و ملت تاثیر گذار می باشند :۱-عوامل مادی و عینی ۲-عوامل ذهنی و روانی

حقوق اساسی ۱

حقوق اساسی ۱

تعریف علم حقوق : دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی وسیر تحول و زندگی بر آن می پردازد . شعبات گوناگون حقوق عمومی عبارت است از : حقوق اساسی ، حقوق اداری ، حقوق مالی ، حقوق جزا، حق تامین اجتماعی ، حقوق بشر    و نموه ای هم از خصلت  حقوق خصوصی برخوردار است  :

مجوزها های سایت

logo-samandehi کد شامد 1-1-697290-65-4-1
موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان يك شارژ موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان