اصول رسیدگی داوری

اصول رسیدگی داوری

اصول رسیدگی داوری ۱_ اصل حاکمیت اراده طرفین ، مگر برخلاف قوانین آمره باشد ، مثل بی طرفی داور ۲_ اصل بی طرفی داور ، رفتار یکسان با طرفین دعوا، ضمانت عدم بی طرفی ابطلال رای داوری ۳_ اصل دادن فرصت در دفاع برای طرفین دعوا ۴_ تشکیل جلسه الزامی ندارد ، مگر با توافق

موارد ارجاع اجباری داوری

موارد ارجاع اجباری داوری

مقنن ارجاع به داوری را اختیاری در نظر گرفته است ، اما در مواردی هم استثناء نموده ، یعنی در موارد استثناء ارجاع به داوری اجباری می باشد. موارد اجباری ارجاع به داوری موارد زیر می باشد . ۱_ ماده ۲۷_۲۸ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ ۲_ بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش

مهلت های قانونی در قانون آئین دادرسی مدنی

مهلت های قانونی در قانون آئین دادرسی مدنی

☑مهلت های قانونی در قانون آئین دادرسی مدنی 🔴⬅مهلت های ۲ روز: ✔ماده ۵۴ ✔ماده ۵۶ ✔صدر ماده ۶۸ ✔ماده ۱۲۵ 🔴⬅مهلت های ۳ روز: ✔ماده ۱۳۵ ✔ماده ۱۳۶ ✔تبصره ماده ۴۳۳ 🔴⬅مهلت های ۵ روز: ✔ماده ۶۴ ( فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی) ✔ماده ۲۹۷ ( پاکنویس کردن رأی) 🔴⬅مهلت های ۷ روز: ✔ماده

اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟

اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟

اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟ ✅هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند. 🔹طبق

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟ دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧۶باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشداز جمله امضا دو شاهد در ذیل قرارداداجاره املاک مسکونی ، که قاضی شورای حل اختلاف با صدور دستور

کدام هدایا را می توانیم پس از عقد نکاح مطالبه کنیم ؟

کدام هدایا را می توانیم پس از عقد نکاح مطالبه کنیم ؟

کدام هدایا را می توانیم پس از عقد نکاح مطالبه کنیم ؟ ✅چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود. ١- مال مورد هبه باقى بوده و از بین نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه

تخلفات_انتظامى_قضات

تخلفات_انتظامى_قضات

#تخلفات_انتظامى_قضات ✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترین تخلفات انتظامى قضات ١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی ٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی ٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ ۴- صدور قرارهای #تامین نامتناسب ۵- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین ۶- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس

مجوزها

logo-samandehi
موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان يك شارژ موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان