نامزدی و قواعد حقوقی آن

نامزدی و قواعد حقوقی آن

در عالم حقوق، نامزدی به مرحله‌ای اطلاق می‌گردد که قبل از انعقاد عقد نکاح قرارگرفته و زن و مرد صرفاً در حال آشنایی با یکدیگر هستند. به همین دلیل، در حقوق به نامزدها عنوان زن و شوهر اطلاق نمی‌گردد و هیچ‌گاه آثار عقد نکاح از قبیل زوجیت، محرمیت، لزوم تمکین و پرداخت نفقه میان آن‌ها

نحوه تحریر رای داوری

نحوه تحریر رای داوری

۱- بهتر است رای داوری با نام خداوند متعال شروع شود. ۲- رای داوری باید دارای شماره و تاریخ باشد. ۳- بهتر است در رای داوری از واژه‌های فارسی استفاده شود. البته استفاده از واژه هایی که معادل فارسی ندارند ایرادی نخواهد داشت. ۴- رای داوری باید دارای نثری روان، گویا، روشن و بدون کلمات

اصول رسیدگی داوری

اصول رسیدگی داوری

اصول رسیدگی داوری ۱_ اصل حاکمیت اراده طرفین ، مگر برخلاف قوانین آمره باشد ، مثل بی طرفی داور ۲_ اصل بی طرفی داور ، رفتار یکسان با طرفین دعوا، ضمانت عدم بی طرفی ابطلال رای داوری ۳_ اصل دادن فرصت در دفاع برای طرفین دعوا ۴_ تشکیل جلسه الزامی ندارد ، مگر با توافق

موارد ارجاع اجباری داوری

موارد ارجاع اجباری داوری

مقنن ارجاع به داوری را اختیاری در نظر گرفته است ، اما در مواردی هم استثناء نموده ، یعنی در موارد استثناء ارجاع به داوری اجباری می باشد. موارد اجباری ارجاع به داوری موارد زیر می باشد . ۱_ ماده ۲۷_۲۸ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ ۲_ بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش

مهلت های قانونی در قانون آئین دادرسی مدنی

مهلت های قانونی در قانون آئین دادرسی مدنی

☑مهلت های قانونی در قانون آئین دادرسی مدنی 🔴⬅مهلت های ۲ روز: ✔ماده ۵۴ ✔ماده ۵۶ ✔صدر ماده ۶۸ ✔ماده ۱۲۵ 🔴⬅مهلت های ۳ روز: ✔ماده ۱۳۵ ✔ماده ۱۳۶ ✔تبصره ماده ۴۳۳ 🔴⬅مهلت های ۵ روز: ✔ماده ۶۴ ( فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی) ✔ماده ۲۹۷ ( پاکنویس کردن رأی) 🔴⬅مهلت های ۷ روز: ✔ماده

اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟

اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟

اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟ ✅هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند. 🔹طبق

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟ دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧۶باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشداز جمله امضا دو شاهد در ذیل قرارداداجاره املاک مسکونی ، که قاضی شورای حل اختلاف با صدور دستور

مجوزها های سایت

logo-samandehi کد شامد 1-1-697290-65-4-1
موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان يك شارژ موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان