آخرین اخبار

ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه

سامانه  ابلاغ الکترونیکی  بر اساس الزامات قانونی مندرج در ماده ۵۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب  ۹۵/۵/۲۴ توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طراحی شده است. بر اساس این قانون و آییننامه صورت و محتوای الکترونیکی اسناد و ابلاغ از طریق […]

اشتراک گذاری
۲۸ آبان ۱۳۹۵
کد مطلب : 691

سامانه  ابلاغ الکترونیکی  بر اساس الزامات قانونی مندرج در ماده ۵۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای
و مخابراتی مصوب  ۹۵/۵/۲۴ توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طراحی شده است.

بر اساس این قانون و آییننامه صورت و محتوای الکترونیکی اسناد و ابلاغ از طریق این سامانه کافی و معتبر است و نمیتوان صرفاً به لحاظ شکل
و نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری نمود. همچنین اقدامات موازی غیر الکترونیکی در این راستا
ممنوع میباشد.

سامانه ابلاغ، سامانهای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی،
کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است. بر اساس سامانه مذکور
کلیه ابلاغهای صادره به اشخاص و پیوستهای آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال میگردد. حساب کاربری، عبارت است از
نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و
گذار واژه است. مقدمه استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام در سامانه الکترونیم ثنا  میباشد. پس از ثبت نام  در
سامانه مذکور و دریافت رمز عبور جهت استفاده از سامانه ابلاغ به طرق زیر عمل میشود .

در دعاوی جدید دادنامه ها  در قسمت ابلاغ سامانه ابلاغ قابل رویت است وب ه محض ارسال پیامک  ، همان تاریخ تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد   .

در دعاوی قدیمی به شرح ذیل عمل شود  :

برای دریافت دادنامه های قدیمی ابتدا وارد سامانه http://sakha2.adliran.irشوید

از این سامانه شماره ابلاغ دادنامه و تاریخ دادنامه را بگیرید و یادداشت بفرمایید

سپس وارد سامانه http://sana.adliran.irشوید و طبق راهنمایی عکس ذیل عمل نمائید

eblagh

دیدگاهتان را بنویسید