آخرین اخبار

تاریخچه موسسه اعتباری کوثر

تاریخچه مؤسسه اعتباری کوثر افتتاح اولین شعبه صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه در سال ۱۳۸۷ اخذ موافقت اصولی موسسه اعتباری از بانک مرکزی در تاریخ ۸۸/۹/۲ افتتاح سه شعبه دیگر صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه تا سال ۱۳۸۹ تصمیم موسسین به توسعه فعالیت از صندوق قرض‌الحسنه به موسسه اعتباری در سال ۱۳۸۹ واریز ۵۰% سرمایه اولیه به مبلغ ۷۵۰ […]

اشتراک گذاری
۱۰ فروردین ۱۳۹۶
کد مطلب : 817

تاریخچه مؤسسه اعتباری کوثر

 1. افتتاح اولین شعبه صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه در سال ۱۳۸۷
 2. اخذ موافقت اصولی موسسه اعتباری از بانک مرکزی در تاریخ ۸۸/۹/۲
 3. افتتاح سه شعبه دیگر صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه تا سال ۱۳۸۹
 4. تصمیم موسسین به توسعه فعالیت از صندوق قرض‌الحسنه به موسسه اعتباری در سال ۱۳۸۹
 5. واریز ۵۰% سرمایه اولیه به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال به حساب بانک مرکزی در تاریخ ۸۹/۱۱/۱۹
 6. افتتاح اولین شعبه موسسه اعتباری کوثر در سال ۱۳۹۰
 7. اخذ مجوز پذیره نویسی سهام موسسه از بانک مرکزی در تاریخ ۹۱/۴/۱۳
 8. اخذ مجوز پذیره نویسی سهام موسسه از سازمان بورس در تاریخ ۹۱/۶/۱۰
 9. برگزاری مجمع عمومی موسس در تاریخ ۹۱/۱۰/۱۹
 10. اخذ مجوز ثبت موسسه با سرمایه ۱,۵۰۰ میلیارد ریال از بانک مرکزی در تاریخ ۹۱/۱۱/۵
 11. اخذ تاییدیه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت‌ها در تاریخ ۹۱/۱۱/۷
 12. ثبت موسسه با سرمایه ۱,۵۰۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‌ها در تاریخ ۹۱/۱۱/۱۷
 13. انتشار آگهی تاسیس موسسه در روزنامه رسمی در تاریخ ۹۱/۱۲/۲
 14. درج نماد موسسه (وکوثر) در تابلوی فرابورس در تاریخ ۹۱/۱۲/۹
 15. ثبت افزایش سرمایه موسسه از ۱,۵۰۰ میلیارد ریال به ۳,۰۰۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‌ها در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۲
 16. افزایش شعب موسسه به تعداد ۳۵۰ شعبه در سراسر کشور در سال ۱۳۹۲
 17. اتصال موسسه به شبکه بانکی شتاب درتاریخ ۹۳/۲/۱۷
 18. ثبت افزایش سرمایه موسسه از ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶,۰۰۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‌ها در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۲
 منبع : سایت موسسه اعتباری کوثر

دیدگاهتان را بنویسید