آخرین اخبار

تخلفات_انتظامى_قضات

#تخلفات_انتظامى_قضات ✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترین تخلفات انتظامى قضات ١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی ٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی ٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ ۴- صدور قرارهای #تامین نامتناسب ۵- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین ۶- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس […]

اشتراک گذاری
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
کد مطلب : 1039

#تخلفات_انتظامى_قضات

✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترین تخلفات انتظامى قضات

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
۴- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
۵- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
۶- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١۴- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١۵- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١۶- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقیق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢۴- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢۵- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢۶- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣۴- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣۵- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣۶- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
۴٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
۴١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
۴٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
۴٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
۴۴- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
۴۵- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
۴۶- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
۴٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
۴٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
۴٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
۵٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

۵١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
۵٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
۵٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
۵۴- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
۵۵- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
۵۶- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
۵٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
۵٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
۵٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
۶٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
۶١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۶٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
۶٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
۶۴- #اطاله_دادرسی
۶۵- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
۶۶- عدم مقابله دادنامه ها
۶٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
۶٨- صدور حکم خارج از خواسته
۶٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

 

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید