آخرین اخبار

حقوق كيفري كار3

مجازات های مندرج در ماده 176 قانون كار 1-    رفع تخلف 2-    تأدیه حقوق كارگر یا هر دو در مهلت مقرر 3-    محكومیت به جزای نقدی به ازای هر كارگر به شرح ذیل: –         برای تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر –         برای تا 100 نفر نسبت به مازاد […]

اشتراک گذاری
۰۹ فروردین ۱۳۹۵
کد مطلب : 31

مجازات های مندرج در ماده 176 قانون كار

1-    رفع تخلف

2-    تأدیه حقوق كارگر یا هر دو در مهلت مقرر

3-    محكومیت به جزای نقدی به ازای هر كارگر به شرح ذیل:

–         برای تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر

–         برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر

–         برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر

4-    در صورت تكرار تخلف، متخلفان به حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد .

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید