آخرین اخبار

رسیدگی ابتدائی به تقاضای احتساب سابقه و پرداخت بیمه برعهده سازمان تامین اجتماعی می باشد

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۵/۸/۹۵ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات که شاکی با طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض بین آرای صادره از شعب دیوان عدالت […]

اشتراک گذاری
۰۲ آذر ۱۳۹۵
کد مطلب : 709

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۵/۸/۹۵ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات که شاکی با طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض بین آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری راجع به مرجع ذیصلاح جهت رسیدگی بر احتساب سوابق بیمه و ایام اشتغال را کرده با این توضیح که شعب دیوان در خصوص شکایت شاکیان متعدد به خواسته الزام دستگاه متبوع خود به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و الزام سازمان تامین اجتماعی به دریافت حق بیمه و ایجاد سابقه آراء متعارض صادر کرده اند بدین نحو که یکی از شعب با قبول صلاحیت ابتدایی دیوان وارد رسیدگی ماهوی شده و شعب دیگر اعلام داشتند موضوع بررسی سابقه بدواً باید در تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد و لذا صلاحیت دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی ابتدائی به موضوع مذکور نپذیرفتند که نسبت به موضوع اعلام تعارض شده است و پرونده ها در هیات عمومی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض آراء فوق اعلام کرد: با توجه به اینکه طبق ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی و نیز ماده ۴۸ قانون مذکور در مواردی که کارفرما طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی به تکلیف خود در پرداخت حق بیمه و ارسال لیست اقدام نکند سازمان تامین اجتماعی می تواند راسا حق بیمه مذکور را تعیین و از کارفرما مطالبه نماید و لذا  اشخاصی که در دستگاههای دولتی یا غیردولتی اشتغال داشته و دلایل و مدارکی جهت احراز اشتغال خود دارند به جای مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری بدواً می توانند به سازمان تامین اجتماعی مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید. و پس از رسیدگی سازمان تامین اجتماعی چنانچه به تصمیم سازمان معترض باشند می توانند با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.

لازم به ذکر است این موضوع سابقاً در رای ۷۲۰ سال ۱۳۹۰ صادره از  هیات عمومی دیوان عالی کشور در نفی صلاحیت دادگاههای حقوقی نیز اعلام گردیده بود.

منبع :سایت دیوان عدالت اداری

بزودی این رای هیات عمومی  در سایت قرار می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید