فیلم  موضع ولی  مطلقه فقیه حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص مسائل هسته ای 

منبع : خبر گزاری تسنیم کلیک بفرمائید 

رهبری