ابتدای سال 98  خرید سهام 5بانک ادغامی ، مهر اقتصاد ، قوامین ، حکمت ایرانیان ، انصار و موسسه کوثر فراخوان شد .

افرادی سهام خود را فروختند و افرادی منتظر تصمیمات مسئولین می باشند :

تعدادی زیادی سئوال در این زمینه مطرح شده است که به تعدادی پاسخ داده می شود :

 وضعیت سهام افرادی که موفق به فروش سهام خود در موعد مقرر نشده اند، چه می شود؟

در خصوص سهامداران حقیقی و حقوی غیر وابسته که در زمان تعیین شده برای واگذاری سهام خود مراجعه ننموده اند مبلغ معادل ارزش کارشناسی تعیین شده توسط هیات کارشناسان رسمی در حساب بستانکار، جداگانه نزد بانک سپه نگهداری می شود و در زمان مراجعه ذی نفع متعاقب اتمام ارزش گذاری با ایشان تسویه خواهد شد.

چه زمانی سهامداران می توانند نسبت به فروش سهام خود اقدام نمایند؟

پس از اتمام فرآیند ارزش گذاری و تعیین قیمت سهام توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری، که نحوه پرداخت و زمان آن متعاقباً به نحو مقتضی به عموم اطلاع رسانی خواهد شد.

آیا امکان خرید سهام پس از ادغام وجود دارد؟ توضیح دهید؟

خیر، کلیه سهام بانک سپه، سهامی خاص است و تنها سهامدار آن دولت محترم جمهوری اسلامی ایران است.