سایت دانشجویان

سایت دانشجویان

سایت دانشجویان حقوق دانشگاه علمی کاربردی بابل با آدرس http://www.unbabol.tk ثبت علاقه مندان می توانند اطلاعات مورد نیاز را از این سایت دریافت نمایند

زمان امتحانات

زمان امتحانات

طبق زمان بندی که در سایت سازمان مرکزی وجود دارد کلاسهای این ترم تا ۱۵خرداد به اتمام خواهد رسید .

کد ترمینولوژی حقوق

کد ترمینولوژی حقوق

کد ترمینولوژی حقوق  ، واژگان حقوقی  واژه ها بروز رسانی و ویرایش می شوند با یک صلوات  دانلود نمائید