پذیره نویسان سال ۸۹بانک مهر اقتصاد

By |1395/8/28 6:14:42آبان 28ام, 1395|مطالب سايت|

در پذیره نویسی سال ۸۹بانک مهر اقتصادشرکت نمودیم  و هر سهمی را ۱۰۰۰ریال خریداری نمودیم ، بعد از ۶سال در حال حاضر قیمت هر سهم ۷۲۰ریال می باشد  ، بانک مهر اقتصاد در تاریخ ۹۳/۸/۲۸از محل تجدید ارزیابی دارائیها سرمایه خود را به ۶برابر رساند یعنی سرمایه شرکت از ۲۰۰۰میلیارد ریال به ۱۲۰۰۰میلیارد ریال رسید  ، برای  ما در این ترقی ارزش دارائی نقشی رقم نخورد ، تعدادی زیادی دادخواست حقوقی مطرح و نتیجه ای برای آن اشخاص   حاصل شد  ، براستی چرا اینچنین شد ؟!

برای اطلاع از قیمت لحظه ای سهام این شرکت    و   آخرین وضعیت این شرکت در فرابورس اینجا    کلیک نمائید