وام ازدواج ۳۰ میلیونی به تصویب مجلس رسید

By |1397/12/10 9:09:31اسفند 10ام, 1397|تيتر يك|

وام ازدواج ۳۰ میلیونی به تصویب مجلس رسید 🔹نمایندگان مجلس در بودجه ۹۸ میزان وام ازدواج را برای مزدوجین اول فروردین ۹۶ به بعد برای هر یک از زوجین ۳۰ میلیون تومان (در مجموع ۶۰ میلیون تومان) با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه تعیین کردند.